Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
Zvani: +371 29189748
Latviešu
Valoda: Latviešu
Zvani: +371 29189748
0

Uzsākta inovāciju atbalsta sistēmas modeļa teorētiskā analīze

Autors: Elīna Miķelsone, projekta zinātniskā asistente un komunikācijas vadītāja 
Datums: 31.03.2020 20:50
3 skatījumi
2020.gadā uzsākta POSTDOK projekta "Atvērtā inovācija" realizācija. Tā kopējais mērķis ir izpētīt, kā atvērtās inovācijas paradigma var uzlabot nacionālo inovācijas atbalsta sistēmas modeli, balstoties uz biznesa inkubatoru lomu atvērtās inovācijas procesā. Pētījums risina aktuālus jautājumus, kas saistīti ar RIS3 izaugsmes prioritāti “Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos.
2020.gadā uzsākta POSTDOK projekta "Atvērtā inovācija" realizācija. Tā kopējais mērķis ir izpētīt, kā atvērtās inovācijas paradigma var uzlabot nacionālo inovācijas atbalsta sistēmas modeli, balstoties uz biznesa inkubatoru lomu atvērtās inovācijas procesā. Pētījums risina aktuālus jautājumus, kas saistīti ar RIS3 izaugsmes prioritāti “Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos.Inovācijas un uzņēmējdarbība tiek uzskatītas par ekonomikas izaugsmes un labklājības pamatu . Mūsdienās uzņēmējdarbība ir atvērtās inovācijas process, un uzņēmumi darbojas kā “atvērtās inovācijas dzinēji” .
Atvērtā inovācija ir jauns inovācijas pielietojuma modelis, un tas ietver specifiskus pielietojuma veidus (no iekšpuses uz ārpusi vērsto un no ārpuses uz iekšpusi vērsto). Jaunajiem komersantiem ir nepieciešamas īpašas kompetences, sauktas arī par atvērtās inovācijas kompetencēm, kā arī motivācija un sadarbība ar partneriem šo pieeju pielietošanā . Biznesa inkubatori stimulē ekonomisko izaugsmi un palīdz attīstīties jauniem uzņēmumiem.Biznesa inkubatora sniegumu var aprakstīt kā sociālu un menedžmenta procesu, kura mērķis ir attīstīt un komercializēt jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas un jaunus biznesa modeļus. Tomēr tikai ierobežots pētījumu skaits pierāda biznesa inkubatoru būtisko lomu jauno komersantu izveidošanās procesā un attīstības kontekstā. Inkubācija ir process, kurā ar dažādu resursu un pakalpojumu palīdzību tiek veicināta jaunu uzņēmumu rašanās un attīstība.
Lai risinātu šo problēmu un aktualizētu biznesa inkubatorus kā svarīgus inovācijas atbalsta elementus, ir uzsākts pētījums ‘’Inovāciju atbalsta sistēmas modeļa (ISSM) analīze’’. Tā galvenās aktivitātes: (1.) veikt starptautisku literatūras apskatu par ISSM, izanalizējot vismaz 100 publicētos rakstus pēdējos 10 gadu laikā; (2.) apkopot un izanalizēt starptautiskās ISSM labās prakses pieredzi, veicot mobilitātes vizīti uz Igauniju, kur mobilitātes partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Somiju, kur mobilitātes partneris ir Aalto Start-up Center, Aalto Universitātā. Rezultātā tiks izpētīta arī Latvijas ISSM un veikta politikas dokumentu analīze. Noslēgumā pētījuma autori plāno sagatavot publikāciju “Latvijas Nacionālais inovāciju atbalsta sistēmas modelis - atvērtās inovācijas paradigma” un prezentēt rezultātus starptautiskā konferencē.