Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
Zvani: +371 29189748
Latviešu
Valoda: Latviešu
Zvani: +371 29189748
0

POSTDOK projekta “Atvērtā inovācija” septītajā pārskata posmā paveiktas

Autors: Cīrule Iveta Dr.sc.administr. 
Datums: 30.09.2021 22:45
2 skatījumi
Projekta septītajā pārskata posmā (2021.gada jūlijs - septembris) turpinājās aktivitātes „Latvijas biznesa inkubatoru atvērtās inovācijas izvērtējums uzņēmējdarbības attīstībā”” ieviešanā. Pārskata posmā ir 1) veikta starptautiskās literatūras analīze par atvērto inovāciju un biznesa inkubāciju, 2) uzsākta aptaujas jautājumu pirmās redakcijas izstrāde sadarbībā ar zinātnisko vadītāju Erkki Karo un atvērtās inovācijas eskperti Simonu Gramu un Francijas pētniecības grupu.
2020.gadā janvārī tika uzsākta POSTDOK projekta "Atvērtā inovācija" ieviešana. Tā mērķis ir izpētīt, kā atvērtās inovācijas paradigma var uzlabot nacionālo inovācijas atbalsta sistēmas modeli, balstoties uz biznesa inkubatoru lomu atvērtās inovācijas procesā.

Projekta septītajā pārskata posmā (2021.gada jūlijs - septembris) turpinājās aktivitātes „Latvijas biznesa inkubatoru atvērtās inovācijas izvērtējums uzņēmējdarbības attīstībā””  ieviešanā. Pārskata posmā ir 1) veikta starptautiskās literatūras analīze par atvērto inovāciju un biznesa inkubāciju, 2) uzsākta aptaujas jautājumu pirmās redakcijas izstrāde sadarbībā ar zinātnisko vadītāju Erkki Karo un atvērtās inovācijas eskperti Simonu Gramu un Francijas pētniecības grupu.

2021.gada 30.augustā pēcdoktorante piedalījās  Erasmus Plus proiekta “European Entrepreneurship Training Community”, No. 2018-1-LV01-KA203-046974 (ERASMUS+ KA2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education) projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu, kuru organizēja Rīgas Tehniskā Universitāte,  moderējot  sesiju “Atvērtā inovācija”, kas kalpoja kā projekta, Postdok programmas un tēmas – atvērtā innovācija uzņēmējdarbības vidē, publicitātes pasākums.  Sesijas laikā pasākuma nacionāie un starptautiskie dalībnieki klātienē un attālināti tika iepazīstināti ar atvērtās inovācijas būtību un lomu uzņēmējdarbības izglītībā un uzņēmējdarbībā.