Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
Zvani: +371 29189748
Latviešu
Valoda: Latviešu
Zvani: +371 29189748
0

POSTDOK projekta "Atvērtā inovācija" ceturtajā pārskata periodā paveiktais

Autors: Cīrule Iveta Dr.sc.administr. 
Datums: 30.12.2020 20:51
4 skatījumi
Pēcdoktorantūras atbalsta programmas projekta “Atvērtā inovācija” ceturtajā pārskata posmā (2020.gada oktobris - decembris) turpinājās aktivitātes darba pakas Nr.1 “Inovāciju atbalsta sistēmas modeļa (ISSM) analīze’’ ieviešanā, uzsākts darbs pie otrās darba pakas “Pētījums „Latvijas biznesa inkubatoru atvērtās inovācijas izvērtējums uzņēmējdarbības attīstībā””, kā arī turpinājās darbs pie starptautisko publikāciju sagatavošanas un profesionālo prasmju stiprināšanas (darba paka Nr.7).
2020.gadā janvārī tika uzsākta POSTDOK projekta "Atvērtā inovācija" ieviešana. Tā mērķis ir izpētīt, kā atvērtās inovācijas paradigma var uzlabot nacionālo inovācijas atbalsta sistēmas modeli, balstoties uz biznesa inkubatoru lomu atvērtās inovācijas procesā.

Projekta trešajā pārskata posmā (2020.gada oktobris - decembris) noslēdzās aktivitātes “Inovāciju atbalsta sistēmas modeļa (ISSM) analīze’’ ieviešana. Projekta īstenošanas laikā ir plānots īstenot vairākas aktivitātes, kuru secīga ieviešana palīdz pilnveidot pēcdoktrantūras pētnieces zinātniskās prasmes.

Pārskata periodā tika noslēgts darbs pie zinātniskā raksta – “Latvian National Innovation Support Ecosystem: an Open Innovation Approach in times of global crisis” sagatavošanas, sadarbībā ar projekta ārvalstu konsultanti no Francijas Simonu Gramu un pētnieku grupu no Francijas.
​Pārskata periodā tika iesniegti divu starptautisko zinātnisko rakstu abstrakti un dalības pieteikumi konferencēs. Dalība ar prezentāciju un zinātnisko rakstu “Latvian National Innovation Policy – State Of Art and Open Innovation Paradigm“ plānota starptautiskajā konferencē „Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2021)“ 2021.gada 21.-23.aprīlī, kuru organizē Ekonomikas un kultūras augstskola. Dalība ar prezentāciju un zinātnisko rakstu „Open Innovation Competences for Entrepreneurship Education and Development”  plānota starptautiskajā konferencē “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.” 2021.gada 28.-29.maijā, kuru organizē Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu

Pārskata posmā pēcdoktorantūras pētniece piedalījās Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes tiešsaistes mācībās “Akadēmiskais godīgums”. Akadēmiskais godīgums ir mūsdienu  pētniecības ētikas centrā un ir būtisks, veidojot starptautisko karjeru. Mācības vadījā akadēmiskā godīguma augsta ranga starptautiskā eksperte Dr. sc. soc. Signe Mežinska, Latvijas Universitātes asociētā profesore un Akadēmiskās ētikas komisijas priekšsēdētāja, Eiropas komisijas H2020 projektu ētikas eksperte, UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece. Mācībās tika aplūkoti tādi svarīgi temati kā  akadēmiskā godīguma principi un vērtības, pētniecības ētikas pamatprincipi, ētika zinātniskās publicēšanas procesā.

2020.gada 18.decembrī pēcdoktorantūras pētniece piedalījās globālā  biznesa skolu un augstskolu tiešsaistes forumā  “IV CLADEA Global Forum”, kurā tika diskutēti jautājumi par jauniem izglītības izaicinājumiem izglītībā. Foruma laikā gūtās atziņas ir noderīgas turpmākajā karjeras attīstībā, darbojoties uzņēmējdarbības izglītības jomā. Forumu organizēja CLADEA asociācija (The Latin American Council of Management Schools), kurā darbojas 235 biznesa un menedžmenta skolas no visas pasaules,  un Montpellier Biznesa skola no Francijas.

2020.gada 15.decembrī pēcdoktorantūras pētniece piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras Nacionālais kontaktpunkta, Latvijas Zinātnes padomes un 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai”  seminārā "Projektu rezultātu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa projektos". Šis seminārs bija noderīgs un interesants  pēcdoktorantiem, gūstot jaunas zināšanas par efektīvu komunikācija projekta ieviešanā.

Kopumā projekta ieviešana norisinās pēc plānotā grafika. Nākamajā pārskata posmā (2021.gada janvāris- marts) notiks aktīvs darbs, lai Latvijā popularizētu pētījuma galveno tēmu – atvērtā inovācija un veiktu pētījumu biznesa inkubatoros Latvijā, kā arī tiks turpināts darbs pie darba pakas Nr.2 “Pētījums „Latvijas biznesa inkubatoru atvērtās inovācijas izvērtējums uzņēmējdarbības attīstībā””.

            Aicinām sekot aktualitātēm projekta FB profilā https://www.facebook.com/Open-Innovation_AtvertaInovacija_Postdok_Latvia